Aanbevolen post

Donar 2018/2019

Dit bericht zal worden ge-update als er veranderingen zijn. Hoe zal de ploeg er in het nieuwe seizoen uitzien? Ik plaats hieronder een ove...

maandag 31 augustus 2015

Márcia en Gláucio mogen blijven

De kinderen, tot voor kort asielzoekers, mogen blijven.

Keer op keer werden hun aanvragen afgewezen. Omdat ze weigerden te vertrekken uit Nederland werden ze recent opgepakt en in de gevangenis gezet. Samen met hun ouders.

De kinderen en hun moeder zijn vandaag vrij gelaten.

Hoewel ik het de kinderen (Márcia doet het goed op school en Gláucio is in Nederland geboren) gun dat zij nu asiel hebben gekregen vind ik het zeker geen goede zaak.

1. zoals gezegd zijn meerdere aanvragen (1 aanvraag gevolgd door meerdere beroepszaken) afgewezen (Waarom, terwijl er aan de feiten niets veranderd is!, nú een andere beslissing nemen!?!)
2. hoewel er lang een precedent bestond, het moedigt anderen aan om ook te weigeren om Nederland te verlaten ondanks dat een asielaanvraag is afgewezen
3. hoewel de toestroom toch al groot is, het moedigt anderen aan om ook naar Nederland te komen

Wat betreft punt 2 en 3: Nederland is vol! We kunnen het huidige aantal bij lange na niet aan. En er blijven maar asielzoekers binnen komen.

Nederland is vol aangezien het budget ontbreekt om ouderen en armen de zorg te bieden die zij nodig hebben, en waar zij recht op hebben.

Dat dit mede komt omdat wij te soft zijn om criminelen het land uit te zetten (ongeacht hun nationaliteit!) staat buiten kijf. Maar dat betekent geenszins dat het immigratiebeleid heel anders moet (is overigens sinds 2000 al veranderd). De gevolgen van het beleid vóór 2000 zijn nog uiterst pijnlijk! Duizenden mensen (met kinderen) krijgen pardon. Men weigert deze illegalen uit te zetten en maakt ze daarom maar legale Nederlanders. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden!

Veel asielzoekers zijn afkomstig uit landen met een totaal andere cultuur als de Nederlandse. Helaas is integratie niet voldoende. De culturen (in veel gevallen zijn de asielzoekers Moslims) vereisen assimilatie van deze asielzoekers om hen te laten passen in Nederland. Maar ... dat weigeren zij.

Het dragen van een hoofddoek en/of gewaad past hier niet. Het gevolg is dat je buitenspel blijft staan. Wat leidt tot onvrede bij deze nieuwe Nederlanders. De schuld bij jezelf zoeken is immers te moeilijk?

Het leren van de Nederlandse taal is niet makkelijk. Zoals het voor mij als Nederlander ook niet altijd makkelijk is om een andere taal te leren. De motivatie ontbreekt echter ook vaak. Én de stimulans ook. Linkse slappelingen vinden het niet belangrijk dat nieuwkomers Nederlands leren.

Kritiek op dergelijk beleid wordt vaak verward met racisme. De (s)linkse gutmensch roeptoetert voortdurend dat we tolerant moeten zijn, asielzoekers moeten opvangen enz. Zij weigeren te snappen dat het niet werkt. Er is geen ruimte, er is nauwelijks draagvlak (als gevolg van vele mislukkingen) en er is onvoldoende budget. Je gaat het pas zien als je het doorhebt! Wat in het geval van de (s)linkse gutmenschen nooit gaat gebeuren.

Ach ... voorlopig is de voedselbank er he? En dat senioren (met zwakke gezondheid) hun partner (nog zwakkere gezondheid) moeten verplegen dat is toch geen enkel probleem? Woningnood? Je verplicht senioren, die mantelzorg nodig hebben, toch gewoon om criminelen in huis te nemen?

1 opmerking: