Aanbevolen post

Donar 2018/2019

Dit bericht zal worden ge-update als er veranderingen zijn. Hoe zal de ploeg er in het nieuwe seizoen uitzien? Ik plaats hieronder een ove...

vrijdag 17 maart 2017

Uitslag

Nederland heeft gestemd en ik krijg er uitslag van.

Er zijn diverse winnaars. Zij hebben verschillende overtuigingen, en dat geldt dus ook voor de kiezers. Onduidelijk is én blijft (voorlopig) waarom iemand op een partij heeft gestemd. Wat vindt iemand belangrijk?!?

Als mogelijke oplossing wordt aangedragen om bindende referenda te houden. Dat is alleen een goed idee als duidelijk is waar je voor kiest. Opties die bestaan uit 1 zin zijn dat zeker niet.

Ik vind zorg, onderwijs en immigratie het belangrijkst. De zorg en het onderwijs moeten beter.

Groen Links wil € 4 700 000 meer uitgeven aan zorg. Ik ben een voorstander als dat goed wordt gedaan. Ik zie niets in een nationaal zorgfonds zoals de SP wil.

D66 wil € 3 000 000 tot € 4 000 000 extra uitgeven aan onderwijs.

Het sociaal leenstelsel moet gehandhaafd blijven. De budgetten in het onderwijs moeten anders besteed worden: niet naar bestuurders maar investeren in de kwaliteit van het onderwijs. Minder vergaderen, meer lesgeven.

Uitsluitend openbaar onderwijs. Stromingen als Montessori e.d. zijn wél toegestaan. Het vak godsdienst afschaffen maar in de lessen maatschappijleer aandacht besteden aan de verschillende religies. Leerlingen die onwenselijk gedrag vertonen (radicalisering of een mildere vorm daarvan) mogen van school worden verwijderd. Én een school die door deze leerling wordt benaderd met de vraag of hij/zij daar leerling(e) kan worden mag, na het lezen van het dossier, de leerling(e) weigeren.

Hou op met internationale schakelklassen, NT2 etc. Alleen mensen toelaten tot Nederland die de Nederlandse taal reeds machtig zijn én bewijzen te weten volgens welke normen en waarden wij hier leven. Nieuwkomers krijgen een proeftijd van minimaal 7 jaar. Als blijkt dat er geen sprake is van assimilatie word jij uitgezet.

In de zorg moet de vrijheid van levensbeëindiging worden verruimd. Wie dood wil moet dood mogen gaan. Ja, eerst proberen om iemand psychische hulp te verlenen maar als dat niet helpt dán ondersteunen bij het afscheid. Als samenleving hebben wij er alleen maar last van als iemand besluit om voor een trein te springen. Dat is geen menswaardig einde van het leven. Zowel Edith Schippers (VVD) als D66 willen dit beleid aanpakken in positieve zin.

Een zakenkabinet? De minister of staatssecretaris moet zich conformeren aan het regeerakkoord. Maar, omdat deze misschien geen lid is van een partij (en daar ook geen binding mee heeft), moet ook de vrijheid hebben om dingen te kunnen doen in belang van het land. Wel moet dan duidelijk zijn of hier sprake van is. Daar moet het volk over oordelen. Je kunt dat al voor een deel voorkomen door een regeerakkoord op te stellen dat duidelijk gericht is op het landsbelang.

Partijen zeggen te handelen in het landsbelang maar het gepolder, het water bij de wijn doen, zorgt er te vaak voor dat de mix niet smakelijk is.

Coalitie? Op dit moment denk ik aan VVD (33) + D66 (19) + Groen Links (14) + 50Plus (4) + partij voor de dieren (5) + Forum voor democratie (2). Daarbij aangetekend: een gedoogconstructie waarbij de 3 kleinste partijen geen bewindslieden leveren. Over Groen Links twijfel ik nog.

Al zou ik graag 50Plus en Forum voor democratie inruilen voor de partij van de arbeid. (Ja, ik zeg het eerlijk!) Het houdt Dijsselbloem aan boord én het CDA buiten de boot.

Het CDA zou een optie zijn als zij hun Christelijke principes overboord gooien. Qua immigratiebeleid hebben zij een prima visie. In dat opzicht zou de partij de voorkeur krijgen boven 50Plus en partij voor de dieren. Ook boven Groen Links en D66 trouwens!

Nederland voor iedereen is onzin. Nederland is voor iedereen die voor Nederland is. Figuren als Artikel 1 en DENK (en dus ook hun kiezers) zijn niet voor Nederland. PVV richt zich alleen op de Islam terwijl immigratie meer is dan dat. Verder is hun gewauwel over Joods-Christelijk misselijk makend. Hou religie buiten de samenleving. Dat is iets wat iemand in zijn/haar eigen woning mag uitvoeren.
  • Uitkeringen: prima om deze te willen verhogen met 1,3% (keuze Groen Links). 
  • Ontwikkelingshulp: minimaal € 2 700 000 bezuinigen (keuze VVD). Liever nog € 7 200 000. 
  • Defensie: geen extra uitgaven (keuze Groen Links).

Edith Schippers is benoemd tot informateur. Afwachten wat de uitkomst zal zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten