Aanbevolen post

Donar 2018/2019

Dit bericht zal worden ge-update als er veranderingen zijn. Hoe zal de ploeg er in het nieuwe seizoen uitzien? Ik plaats hieronder een ove...

maandag 10 juni 2013

Dyscalculie en driepunters

Grote ophef over gestolen examens. Wat een verrassing dat er gefraudeerd wordt met examens. Ik denk dat die examens niet eens echt zijn "gestolen". Een docent of conciërge heeft leerlingen de sleutel gegeven. Mogelijk ook een kaart geleend waarmee ze, middels de kopieermachine, de examens hebben kunnen scannen. Of de conciërge en tevens repro-medewerker heeft het zelf even gedaan. Service van de zaak!

Waarom scholen deze fraude plegen? Om geen subsidie van het rijk te verliezen. It 's all 'bout the money.

Het onderwijs deugt sowieso niet. Walgelijk dat scholen formulekaarten toestaan tijdens lessen (en dat ook willen toestaan tijdens examens) aan kinderen met dyscalculie. Het is niet de bedoeling om kinderen met dyslexie of dyscalculie te bevoordelen. Je moet ze juist op dezelfde manier les laten volgen (én beoordelen) als alle andere kinderen! Er moet juist aan het licht komen of kinderen in staat zijn om op basis van lessen en eigen intelligentie goede cijfers te halen. It 's a hard knocks life.

We gaan tegen slechte schutters toch ook niet zeggen "We hebben voor jou de driepuntslijn 2 meter dichterbij de ring gelegd. Ga je gang joh." Of de ring anderhalve meter lager gehangen?

Dyscalculie betekent niet dat een tweepunter onbewust of bewust (Ja, dat komt denk ik frequent voor.) als driepunter wordt geteld. Het betekent ook niet dat de schotklok (Rotterdamse praktijk!) bewust later wordt ingedrukt én ook nog stil blijft staan tijdens een aanval terwijl het spel doorgaat (en de Rotterdamse ploeg in de aanval blijft).

We leven in een prestatiemaatschappij. Jongeren moeten er zo snel mogelijk aan wennen dat wanneer ze iets willen, ze over voldoende vaardigheden moeten beschikken. En, je moet voor de zwakkeren de criteria niet versoepelen om ze maar een voldoende te laten halen. Want dan blijkt namelijk hun zwakte niet.

De grenzen op scholen moeten strenger. Het laagst toegestane niveau op de middelbare school is het niveau dat de mogelijkheid biedt om na het vmbo naar het havo te gaan. Om het mbo dient niveau 3 het laagste niveau te zijn. (Leerlingen die op de middelbare school niet het laagste niveau halen, die mogen dan zonder diploma naar het mbo (niveau 3). Leerlingen met een havo-diploma behoren (mits de cijfers voor Nederlands, Engels en wiskunde minimaal een 7 zijn) vrijstelling te krijgen voor Nederlands, Engels en rekenen. Heb je als leerling examen gedaan in maatschappijleer (en hiervoor een 7 gehaald) dan dien je ook voor dat vak vrijstelling te krijgen. Voor vakken als economie dient een toets te gelden die bepaalt of je vrijstelling verdient.

Leerlingen kunnen de opleiding dan in een kortere periode afronden. Dat scheelt geld.

Waarom? Uit onderzoek is gebleken dat Nederland weinig topuniversiteiten kent. Wel blijkt het niveau van zogenaamde laaggeschoolden in Nederland hoger te zijn dan in andere landen. Conclusie? We moeten zorgen voor meer topuniversiteiten en het niveau van laaggeschoolden moet omhoog.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten