Aanbevolen post

Donar 2018/2019

Dit bericht zal worden ge-update als er veranderingen zijn. Hoe zal de ploeg er in het nieuwe seizoen uitzien? Ik plaats hieronder een ove...

woensdag 16 juli 2014

Money, money

Op haar eigen site, nog met het oude adres ondanks de naamswijziging van de organisatie, een actueel bericht van de club. Een bericht met positieve maar ook negatieve zaken.

Positief:
1. men wil een directeur benoemen voor de dagelijkse werkzaamheden
2. men wil een Raad van Toezicht benoemen om het bestuur te controleren (deze Raad zal bestaan uit professionals)
3. men wil ter ondersteuning van de directeur een managementteam
4. de organisatiestructuur wordt gewijzigd van stichting in BV

Negatief:
1. het seizoen 2013/2014 is afgesloten met een verlies van € 135 000

Op bovenstaande ga ik nu uitgebreider in. Let op! In dit artikel geen inside details!

Tekort?

Uit eerdere berichten mochten we vernemen dat het eigen vermogen van de club (€ 190 000) geheel verloren was gegaan. "In maart 2014 is deze fout vastgesteld" zo laat de club nu weten. Toen al? En waarom is daar niet eerder openheid van zaken over gegeven? Angst om geen seizoenkaarten te verkopen? Angst voor een verlies van het aantal BBC-leden? Logische verklaringen maar ik denk dat je naar de lange(re) termijn moet kijken. Het verzwijgen van dergelijke informatie leidt op den duur tot wantrouwen. En dat is ongezond voor jou als onderneming.

Hoe heeft deze fout zich ooit kunnen voordoen!?! Mijn inschatting is dat dit bedrag, met aanpassing in de nieuwe begroting naar € 100 000, je 2 eredivisie waardige spelers kost. Dat kan betekenen dat je selectie uit 2 spelers minder bestaat dan waar zij volgens het wedstrijdformulier uit mag bestaan (dus 10 in plaats van 12), het kan zijn dat je 2 spelers hebt (bij de eerste 7 of 8 spelers) die niet de kwaliteit hebben die je wilt hebben als club met ambities of een combinatie van deze twee opties.

Hopelijk valt het qua kwaliteit van spelers mee aangezien de club al bespaart op de kosten door niet deel te nemen aan een Europees bekertoernooi.

Een managementteam:

Het idee van een managementteam spreekt me aan. Voorwaarde is, behalve dat deze managers bekwaam zijn, dat zij er veel tijd in steken (en niet, zoals het bestuur gewend was te doen?, zich er minder dan 10 uur per week mee bezig te houden): 6 uur per werkdag! En dit alles kosteloos! Want, als de club wil kunnen bouwen aan de toekomst moet er sportief gezien gepresteerd worden. Daar heb je goede spelers voor nodig, en die kosten geld. Met een begroting van, naar schatting, € 800 000 heb je gewoon geen geld om je managers (en mogelijk ook je directeur) loon uit te betalen.

Raad van Advies:

Wie gaan er zitting nemen in de Raad van Advies? En, dan heb ik het niet over partijen maar over personen.) Wie bepaalt dat?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten