Aanbevolen post

Donar 2018/2019

Dit bericht zal worden ge-update als er veranderingen zijn. Hoe zal de ploeg er in het nieuwe seizoen uitzien? Ik plaats hieronder een ove...

zaterdag 17 juni 2017

FEB vergadering

Wát een ramp!

Landstede Zwolle is gefrustreerd over de gang van zaken rond de bekerfinale. Wat er door de partijen is gezegd weet ik niet. Het is wél vreemd gegaan. Dat neem ik Donar ook wel kwalijk.

Natuurlijk: het is een evenement van de NBB. Zij zijn officieel verantwoordelijk maar ... zij hebben het gedelegeerd. Soort mandaat. Donar heeft de organisatie (inclusief kaartverkoop) overgenomen.

Zij hadden eerder moeten bedenken dat ... er sprake zou moeten zijn van verdeling: Landstede (zeg 40%), Donar (dan ook 40%) en neutraal (resterende 20%). Gebruik daar dan in ieder geval de tribunes achter de baskets voor. Verdeel de zogenaamde hoofdtribune alsvolgt: vakken aan zijkanten en bovenste ring (balkon) zo veel mogelijk voor Landstede-fans. De vakken op de onderste ring (middelste vakken) voor de fans van Donar. De seizoenkaarthouders mag jij dan heus voorrang geven.

Wat er nu gebeurde ... 1. (in eerste instantie) weinig plekken voor Landstede (die zij overigens niet allemaal hebben gebruikt!), 2. Donar-fans die hun plek (seizoenkaart) hadden gekocht werden daar weggestuurd. Zij konden vervolgens alleen maar hele slechte plekken "kiezen". Dit zal, hopelijk, in de toekomst niet nog eens gebeuren. Maar ... dit had niet mogen gebeuren. Als organisator had jij je dit van te voren moeten beseffen. De compensatie kost nog geld ook. En dat is spijtig!

Dat vervolgens de stem van Landstede m.b.t. aantal buitenlanders niet is meegenomen in de telling is absurd. Gezien de opleiding van de Landstede basketballacademie begrijp ik dat Landstede tegen een verhoging van het aantal buitenlanders is. Dat de Zwollenaren al jaren het maximale aantal buitenlanders contracteren, en redelijk goede Amerikanen scouten, doet daar niets aan af.

Knullig dat BS Weert geen geldige afvaardiging had gestuurd c.q. geen correcte volmacht of iets dergelijks. Is er dan van te voren niet duidelijk aangegeven dat BAL geen inspraak heeft en dat er iemand van BSW, ook al geldt die persoon in het nieuwe seizoen niet meer als actieve organisatie, had moeten uitspreken of zij voor/tegen is?!?

Onbegrijpelijk én ongeloofwaardig dat een voorzitter van een DBL-club iets anders stemt dan de overige bestuurders van die club doen. Het kan gewoon niet zo zijn dat 1 persoon in een vergadering 2 petten op heeft. Ook kan het niet zo zijn dat een bestuurder zijn/haar (door clubbelangen) gekleurde overtuigingen kan uitvoeren of te sprake kan brengen in een overkoepelend orgaan.

Dit maakt het dan ook absurd dat een DBL-organisatie tegenstrijdige meningen kan uitspreken.

Ja ... een club mag iets inbrengen maar daar mag dan niet over beslist worden door iemand die bestuurder is van die DBL-organisatie of een andere DBL-organisatie!

Dit niet onafhankelijke FEB-bestuur heeft door de invulling nooit kunnen beslissen over een verbod van de 5 Mei "hal" als speellocatie. Dit mag nooit meer gebeuren. En als bestuurders te dom zijn om in te zien dat dit verbod moet worden uitgesproken dan zijn zij voor de duvel niks waard!

2 mogelijke nieuwe organisaties (ook al onbegrijpelijk dat men nog altijd denkt aan het toevoegen van organisaties!). Waarom die anderen niet? Ook al hebben zij geen recht tot inspraak.

Over de uitgebrachte stemmen ....
  • Aris = voor (dat zij onvoldoende Nederlanders kunnen werven zal heus waar zijn maar ik vind niet dat men zo veel moeite moet doen om Aris (of wie dan ook) te redden!) 
  • Donar = voor Willen een spannende competitie? 1. Dat staat in mijn ogen geheel los van de nationaliteit van spelers, 2. Waarom hoor ik de club dan niet zeggen dat de competitie gesaneerd moet worden? Ontdoe de DBL van de zwakke ploegen. (En ja, het is best mogelijk dat Donar ooit een zwakke ploeg is. Dat is zij in het verleden wel geweest.) 
  • Apollo = tegen. Waarom? 
  • B.S. Leiden = tegen. Waarom? 
  • Den Bosch = tegen. Waarom? 
  • Rotterdam = tegen. Waarom? 
  • de 5 bestuursleden zijn allen voor. Waarom? Verburg "Om Aris te behouden". Wát een kolder! Als jij zó denkt én beslist ben jij geen knip voor de neus waard. 
De verschillende FEB-besturen (de samenstelling veranderde nogal eens) hebben allen prutswerk geleverd. Mijns inziens hebben zij overigens wél gelijk met hun argumentatie om af te treden. Dat er figuren zijn die serieus menen dat er door een persoontje iets gezegd is omwille van het totale Nederlandse basketball is even zielig als lachwekkend. Als jij serieus denkt er sprake is van bezorgdheid over het Nederlandse basketball dan heb jij ze niet alle zeven op een rijtje. 

Wanneer de eerstvolgende FEB vergadering zal plaatsvinden? Ik gok 2313. Heeft u zo veel geduld? Volgens deathclock.com ben ik in 2028 niet meer in het land der levenden. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten